TESTY ZDRAVIA 

 

Komplexné DNA testy zdravia v oblastiach:

 

  • zdravotné riziká a predispozície

  • prenášačstvo ochorenia

  • dedičné ochorenia

  • genetické vlastnosti jedinca

  • športový výkon a schopnosti

  • nutričná genetika

  • mikrobiom

  • genetický pôvod

  • neandrtálské gény

  • úrazovosť pri športe

DNA TESTY ZDRAVIA = byť o krok vpred

Naše DNA testy zdravia sú založené na vedeckom základe a programu, ktorý identifikuje vašu jedinečnú genetickú stavbu a poskytuje stratégie starostlivosti o vaše zdravie, ktoré sú špecificky prispôsobené vášmu genotypu. Toto bolo umožnené nedávnymi pokroky v preventívnej genetickej diagnostike.

Prevencia je vždy jednoduchšia a lacnejšia ako následné riešenie zdravotných problémov. Pre našich klientov ponúkame DNA testy zdravia, ktoré sú skvelým pomocníkom pri cielenej prevencii.

Mnohí z nás sú motivovaní k udržaniu svojho zdravia a minimalizácii rizika ochorenia ako ochrany seba, tak i svojich detí. Táto potreba môže byť vyvolaná opakujúcim sa výskytom ochorením v rodinnej anamnéze, čo vyvoláva mnoho otázok o vašom budúcom riziku.

DNA testy zdravie sú novým štandardom a neoddeliteľnou súčasťou vo zdravotnú prevenciu.

Komplexné DNA testy zdravia

DNA testovací souprava

DNA Atlas je jedným z najkomplexnejších skríningových testov na trhu. Získate personalizované informácie o svojom zdravotnom stave a mikrobiomu.

SkinDNA test pleti

DNA odběrová sada

SkinDNA test odhalí vašu genetickú stavbu kože. Naši odborníci vám na základe vášho genotypu poradí ako sa o pokožku starať a predchádzať jej starnutiu